Å gjøre suksess i jobben handler om interesse.

 

Dersom man ønsker å gjøre karriere er det en ting som må ligge til grunn, nemlig interesse. Uten interesse innenfor valgt felt, vil man ikke kunne gjøre en bra jobb. Det som driver folk er hovedsakelig personlig interesse og motivasjon som kommer innenfra.

Om det eneste som driver deg er penger eller heder og ære, Vil man på lang sikt ikke sitte igjen med overskudd til å utføre jobben så bra som mulig. Drivet til å fortsette å jobbe hardt over lang tid må komme innenfra dersom man ønsker å kunne gjøre suksess i livet.

Det vil ikke dermed si at penger ikke kan være en del av motivasjonen, men det er enklere om man tenker på pengene man får ut av sitt arbeid som en bonus, i forhold til alle godene man oppnår personlig sett.

Det må ligge en genuin interesse i bunn for å virkelig kunne lykkes og samtidig leve et godt liv. Dersom man jobber målrettet mot et overordnet mål, og tenker på hvilke fordeler sitt arbeid eller sine nyvinninger vil ha for samfunnet som helhet, vil man oppleve at også gode ting kommer tilbake til seg.