Arbeidsmarkedet i endring

Å lande drømmejobben er noe mange streber etter. En jobb som er både spennende, godt betalt og givende, hvor man får utløp for sine lidenskaper og realisert seg selv er ikke alle forunt. Endringene som Internett og ny teknologi har brakt til arbeidsmarkedet har også vært med på å begrense mulighetene for mange. Det gir imidlertid også nye muligheter. Det er derfor viktig for personer som skal velge vei i studier og arbeidsliv, at man reflekterer litt rundt hvilke arbeidsplasser som vil være immune mot automatisering og digitalisering.

En av de største endringene i arbeidsmarkedet, er den enorme mobiliteten man har fått på grunn av internett og mobiltelefoner. Man reiser ikke lenger verden rundt for å delta i møter, og med en enkel smarttelefon kan man nesten gjøre hva som helst fra hvor som helst. Dette er endringer alle bransjer og bedrifter må ta inn over seg for å få optimalisere sine virksomheter. Automatisering, digitalisering, robotisering, kunstig intelligens og skybaserte løsninger er andre faktorer som er med på å endre arbeidsmarkedet.

Det er imidlertid betryggende å vite at det er noen jobber som alltid vil eksistere, uansett den økonomiske usikkerheten og kontinuerlige teknologiutviklingen. Enkelte jobber er sikrere enn andre, og vil mest sannsynlig eksistere i en eller annen form uavhengig av samfunnsmessige endringer. Det er ingen garanti for at det alltid vil være ledige stillinger innen disse områdene, men jobbene i seg selv vil høyst sannsynlig alltid være der.

Håndverksyrker

Det vil alltid være behov for strukturer som skal bygges. Yrker innen bygningsbransjen har eksistert i mer enn 2000 år, og selv ny teknologi er bare delvis i stand til å automatisere den kompliserte prosessen det er å føre opp et byggverk. Spesifikke yrker innen håndverksbransjen inkluderer felt som mekanikere, bygningsarbeidere, snekkere, murere, rørleggere og elektrikere. Disse fagpersonene må observere forhold, diagnostisere problemer og feilsøke. I tillegg må de ofte kunne manøvrere i uforutsigbar topografi på byggeplasser. Som et resultat er dette operasjoner som er svært vanskelig å gjennomføre uten mennesker, og dyktige fagfolk vil derfor alltid være etterspurt.

Medisinske fagfolk

Folk vil alltid trenge medisinsk hjelp, til alt fra udramatiske sykdommer som influensa, til kreftbehandling og omsorg i alderdommen. Dette er allerede en bransje i sterk vekst, ettersom eldrebølgen går sin gang. Etterhvert som befolkningen øker og vi alle blir eldre, trenger flere av oss å bli tatt vare på. De som arbeider i denne bransjen kan trolig også gå en trygg fremtid i møte, ettersom det er stillinger som vil være svært vanskelig å besette med roboter.

Det finnes mange profesjoner innen medisin, blant annet leger og sykepleiere, men også fysioterapeuter, apotekere, anestesileger, radiologer og en rekke annet klinisk helsepersonell. Det inkluderer også ikke-kliniske arbeidstakere som helseinformatører og forskere som utvikler nye medisiner og behandlinger.

Lærere

Utdanning er avgjørende for fortsatt samfunns- og teknologisk utvikling, da folk alltid vil trenge å lære nye ferdigheter. Dette betyr at lærerne vil forbli etterspurt. Mens teknologiassistert læring vokser og forventes å fortsette å gjøre det, vil menneskelige lærere forbli standarden i overskuelig fremtid.