Karriere eller familie?

 

Mange mennesker kan oppleve at man blir dratt mellom to valg i livet, nemlig karriere og familie. Dette er som regel noe de fleste ønsker å skape i sitt eget liv. Flere og flere arbeider hardt for å skape en karriere og nå til de høyeste kretser på sitt felt. Samtidig ønsker veldig mange unge mennesker å stifte familie, og starte på den delen av livet hvor man er etablert og har trygge rammer rundt tilværelsen.

Det er ikke enkelt å kombinere karriere med familieliv, og Mange føler de må ta et valg, spesielt kvinner som også er nødt til å bære frem barn og være hjemme i ungenes første levemåneder. Etter endt utdanning søker de fleste en fast jobb, og man får som regel ikke drømmejobben med en gang. Etter noen år med jobbing kan man begynne å tenke på å klatre i stillingene om dette er mulig.

Samtidig er dette tiden for å få barn, mye også fordi den biologiske klokken begynner å tikke for kvinner. Det er ikke bare kvinner som føler seg dratt mellom to poler når det handler om dette dilemmaet, men mange menn kan også føle på de samme problemene. Selv om tallene viser at det som oftest er menn som jobber mest når man har små unger, kan dette oppleves som veldig ødeleggende for mange menn. De ønsker, som de fleste kvinner, å tilbringe så mye tid som mulig med familien og ungene.

Det er altså ikke lett å velge, og egentlig burde man ikke havne i en situasjon hvor man var nødt til å velge, det burde være bedre tilrettelagt for å kunne kombinere karriere med jobb, slik at alle kunne vært fornøyde med tilværelsen og levd et lykkelig liv.